New Search Family, Subfamily and Tribe List

SubFamily Lamiinae

Tribe Xenofreini
Xenofrea enriquezae Tavakilian & Neouze 2006

Specimen Type: holotype
Sex: m
Collection Location: Rio Santia, Playa de Oro-Pote, Esmerelda, Ecuador
23289

130425