New Search Family, Subfamily and Tribe List

SubFamily Lamiinae

Tribe Desmiphorini
Eupogonius giesberti Santos-Silva, Wappes & Galileo 2018

Specimen Type: holotype
Sex: f
Institution: FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, FL, USA
Photographer: Antonio Santos-Silva
Collection Location: 17 km W Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico
63877


Specimen Type: holotype
Sex: f
Institution: FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, FL, USA
Photographer: Antonio Santos-Silva
Collection Location: 17 km W Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico
63878


Specimen Type: holotype
Sex: f
Institution: FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, FL, USA
Photographer: Antonio Santos-Silva
Collection Location: 17 km W Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico
63879


Specimen Type: holotype
Sex: f
Institution: FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, FL, USA
Photographer: Antonio Santos-Silva
Collection Location: 17 km W Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico
63880

130425