New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Prioninae
SubFamily Prioninae
Tribe Macrotomini

Genus Allomallodon


Allomallodon
bolivianus


Allomallodon
hermaphroditus


Allomallodon
popelairei

130503