New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Lepturinae
SubFamily Lepturinae
Tribe Lepturini

Genus Megachoriolaus


Megachoriolaus
atripennis


Megachoriolaus
ayalai


Megachoriolaus
bicolor


Megachoriolaus
chemsaki


Megachoriolaus
clarkei


Megachoriolaus
cruentus


Megachoriolaus
flammatus


Megachoriolaus
ignitus


Megachoriolaus
imitatrix


Megachoriolaus
lineaticollis


Megachoriolaus
nigricollis


Megachoriolaus
patricia


Megachoriolaus
spiniferus


Megachoriolaus
sylvainae


Megachoriolaus
texanus


Megachoriolaus
unicolor


Megachoriolaus
venustus


Megachoriolaus
yucatanus

130503