New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Elaphidiini

Genus Psyrassa


Psyrassa
aliena


Psyrassa
androwi


Psyrassa
angelicae


Psyrassa
audureaui


Psyrassa
basicornis


Psyrassa
belangeri


Psyrassa
brevicornis


Psyrassa
castanea


Psyrassa
cerina


Psyrassa
chamelae


Psyrassa
chemsaki


Psyrassa
clavigera


Psyrassa
cribricollis


Psyrassa
cylindricollis


Psyrassa
ebenina


Psyrassa
garciai


Psyrassa
graciliatra


Psyrassa
jaumei


Psyrassa
katsurae


Psyrassa
levicollis


Psyrassa
linsleyi


Psyrassa
lisitskyi


Psyrassa
ludmilakozlovi


Psyrassa
maesi


Psyrassa
megalops


Psyrassa
meridionalis


Psyrassa
nigricornis


Psyrassa
nigripes


Psyrassa
nigroaenea


Psyrassa
oaxacae


Psyrassa
olegkozlovi


Psyrassa
pertenuis


Psyrassa
proxima

Psyrassa
rufescens
 

Psyrassa
rufofemorata


Psyrassa
sallaei


Psyrassa
sinaloae


Psyrassa
sthenias


Psyrassa
subglabra


Psyrassa
subpicea


Psyrassa
testacea


Psyrassa
tympanophora


Psyrassa
unicolor


Psyrassa
unisucre


Psyrassa
vandenberghei


Psyrassa
vandevenderi


Psyrassa
woodleyi


Psyrassa
zacki

130503