New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Deilini

Genus Deilus


Deilus
fugax


Deilus
rugosicollis
rugosicollis

Deilus
rugosicollis
kadleci 
130503