New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Rhinotragini

Genus Paraeclipta


Paraeclipta
albopilosa


Paraeclipta
bicoloripes


Paraeclipta
cabrujai


Paraeclipta
clementecruzi


Paraeclipta
croceicornis


Paraeclipta
ecuadorensis


Paraeclipta
flavipes


Paraeclipta
jejuna


Paraeclipta
kawensis


Paraeclipta
longipennis


Paraeclipta
melgarae


Paraeclipta
moscosoi


Paraeclipta
rectipennis


Paraeclipta
soumourouensis


Paraeclipta
tenuis


Paraeclipta
tomhacketti


Paraeclipta
unicoloripes


Paraeclipta
vandenberghei

130503