New Search Family, Subfamily and Tribe List
new world both worldsboth worlds old world
Family Cerambycinae
SubFamily Cerambycinae
Tribe Cerambycini

Genus Trirachys


Trirachys
acanthophorus


Trirachys
achilles

Trirachys
ampliatus
 
Trirachys
atkinsoni
 
Trirachys
basicornis
 

Trirachys
curticornis


Trirachys
externus


Trirachys
hirsutus


Trirachys
holosericeus


Trirachys
indicolus


Trirachys
indutus


Trirachys
inexpectatus


Trirachys
inhirsutus


Trirachys
orientalis

Trirachys
perplexus
 

Trirachys
pseudosinensis


Trirachys
sartus


Trirachys
sinensis


Trirachys
sphaericothorax


Trirachys
textor


Trirachys
trapezoidalis

130503